Времетраене и цени на уроци

Индивидуални занимания 60 минути

16 ЛВ чрез ePay.bg

10 EUR чрез PayPal.com

Плащания за урок или пакет от уроци могат да се извършат онлайн чрез EPAY.BG и PAYPAL.COM


ПЛАЩАНИЯ

Индивидуални занимания 90 минути

20 ЛВ чрез ePay.bg

12 EUR чрез PayPal.com

Плащания за урок или пакет от уроци могат да се извършат онлайн чрез EPAY.BG и PAYPAL.COM


ПЛАЩАНИЯ

Занимания в малки групи 90 минути

16 ЛВ чрез ePay.bg

10 EUR чрез PayPal.com

Плащания за урок или пакет от уроци могат да се извършат онлайн чрез EPAY.BG и PAYPAL.COM


ПЛАЩАНИЯ