Защо онлайн…?

Защо онлайн?
Изучаването на английски език през Интернет

Learn with us!

Традиционните практики на изучаване на език съществуват вече дълго време. Добрият резултат се базира на двустранните усилия на преподавател и учащ, добрият учител ще ви накара да се потопите в изучавания език, да мислите, да търсите, да опитвате новото което учите.

От ваша страна усилията трябва да бъдат естествени, така е когато ни харесва, така постигаме целите си.

Обучението през Интернет на пръв поглед предполага дистанция между учител и учащ. Това е което налага недоверие за тези които не са опитвали. Така е на пръв поглед, но дистанцията е само физическа от гледна точка на разстояния.
Комуникацията е повече от пълноценна. Учителите онлайн са търсещи хора, излезли от това което преди няколко години беше традиционно, това предполага иновативен подход, търсения и прогрес …

Това не са тези учители, които приемат, че един учебник от преди 15 години, например, е най-добър и педантично се придържат към него …

Какво е: “to defriend someone … “ или ‘to unlike s.th.’ … изрази, които идват с новите технологии ще получат по добра интерпретация.

Изучаването на език през Интернет се възползва от всички новости в технологиите, жива връзка, вербална комуникация в реално време. Достъпът до подходящи материали, илюстриращи разисквана тема е неограничен … аудио и видео споделянето е естествена необходимост, която ни помага да се доближим максимално до изучаваното …

Можем да градим възприемане на езика, което смея да кажа е нещо, което изостава при традиционните методи. Имам предвид, че хора учат с години, усвояват граматика, учат думи, но не разбират нищо или поне много малко от един филм (на изучавания език) по телевизията…

Реалната комуникация онлайн дава възможност за пълноценен и дори по освободен разговор, а език се учи с говорене.

1. to defriend – to remove someone from your Facebook, or other social networking site

2. to unlike – to take the „like“ back. „Unlike“ does not mean you dislike something…