Изберете урок или пакет от уроци. Връзките по-долу ще отворят формите за плащане на ePay.bg.

Заплащане за урок 60 минути 18 лв

Заплащане за 3 урока по 60 минути 54 лв


Заплащане за урок 90 минути 25 лв

Заплащане за 3 урока по 90 минути 75 лв


PayPal 180 640

Изберете урок или пакет от уроци. Връзките по-долу ще отворят формите за плащане на PayPal.com.


Заплащане за урок 60 минути 12 евро

Заплащане за 3 урока по 60 минути 36 евро


Заплащане за урок 90 минути 15 евро

Заплащане за 3 урока по 90 минути 45 евро