16/02/2018г.

Прекрасен преподавател! Много приятни и ползотворни уроци!

nedelina67
Ниво: B1-2